Disclaimer – Doula.nl

Disclaimer en algemene voorwaarden

Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert de beheerder van deze website niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als medisch advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

Gerelateerde websites

De beheerder staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de beheerder. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de beheerder. U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciƫle exploitatie van deze informatie.

De beheerder

De beheerder betreft Vivienne Schenk en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66282896.